מיקור חוץ למערכות ניהול איכות

מיקור חוץ לניהול איכות

מיקור חוץ לניהול איכות נעשה ע"י גורם חיצוני ועדיין להרוויח את הערך המוסף שנותנת המערכת לארגון.
כאשר חברה מעוניינת להקים ו/או לתחזק תשתית של מערכת לניהול איכות על כל היבטיה (כגון: סקר הנהלה, מבדקים פנימיים, פעולה מתקנת…ליווי להתעדה ולחידוש) ואינה רוצה להעסיק פונקציה או פונקציות במשרה מלאה.