מיקור חוץ למערכות ניהול איכות – אימון לאיכות כוללת – ייעוץ ארגוני והדרכה

מיקור חוץ למערכות ניהול איכות

מיקור חוץ לניהול איכות

מיקור חוץ לניהול איכות נעשה ע"י גורם חיצוני ועדיין להרוויח את הערך המוסף שנותנת המערכת לארגון.
כאשר חברה מעוניינת להקים ו/או לתחזק תשתית של מערכת לניהול איכות על כל היבטיה (כגון: סקר הנהלה, מבדקים פנימיים, פעולה מתקנת…ליווי להתעדה ולחידוש) ואינה רוצה להעסיק פונקציה או פונקציות במשרה מלאה.