↑ לחזור אל משובים על סדנאות

ריכוז משוב מנהלי איכות מעל 50 סדנאות

סדנאות בניהול איכות בטיחות ואיכות סביבה כגון: עורכי מבדקים פנימיים, הבטחת איכות ועוד'

מעביר את החומר באופן הגורם לחיבור העובדים לארגון והבנת חשיבות עבודתם היום יומית.

הקורס משיג את מטרתו ונוגע בבעיות הארגוניות שלנו.

מעביר ידע מעשי יישומי שיתרום לשיפור תהליכים ארגוניים.