ביצוע מבדקים פנימיים

מבדק פנימי למערכות ניהול איכות, איכות סביבה ובטיחות

תהליך שיטתי בלתי תלויו מתועד נועד להשגת ראיות ולהערכה אובייקטיבית, על מנת לקבוע עד כמה הדרישות ממולאות כדי לקבוע אם מערכת ניהול האיכות עומדת בדרישות התקן והארגון (האם קיים פער בין הרצוי מערכת האיכות לבין המצוי תוצאות המבדק והאם מערכת האיכות משיגה את מטרותיה)