↑ לחזור אל משובים על סדנאות

ריכוז תוצאות משובי העובדים מעל 50 סדנאות

סדנאות בניהול איכות בטיחות ואיכות סביבה כגון: עורכי מבדקים פנימיים, הבטחת איכות ועוד'

מעביר את החומר בצורה מעניינת.

מרצה מקצועי ויסודי.

מעביר ידע מעשי יישומי ובעל ערך.

הופתענו מאופן בו ביצענו מבדקים לפני הסדנה ואחרי הדרך הנכונה והתורמת.

קיבלנו כלים מעשיים לביצוע מבדקים אפקטיביים.