מדוע תקן לניהול?

תקן לניהול איכות

מערכת ניהול איכות המיושמת באופן מקצועי תעזור לארגון/עסק בהשגת מטרותיו ובסוף גם להגדלת רווחיות כמו כן הורדת עלויות  ייצור.

התקן הישראלי 9001 הינו בהתאם לתקן בינלאומי (ISO), אשר מגדיר דרישות לניהול נכון של הארגון/עסק, אך אינו אומר כיצד ליישם דרישות אלו, כל ארגון/עסק מיישם את הדרישות בדרך הנכונה, הרצויה והנוחה לו, השיטה הינה הגדרת תהליכים ארגוניים מוסדרים ומוגדרים ושיפור מתמיד של תהליכים אלו תוך כדי בקרה, לצורך התייעלות וחיסכון כגון: תהליכי עבודה, ייצור, שירות, אחסון,  ועוד'.
התקן רואה בלקוחות הארגון/עסק את המרכז (עסק ללא לקוחות נסגר),
ההשפעה על הארגון/עסק הינה מול המתחרים ותורמת לתדמית הארגון כלפי לקוחותיו תוך הגברת שביעות רצונם ובכך לקוחות יחזרו ואף יביאו לקוחות נוספים.

ניתן לשלב או בנפרד את תקן לניהול איכות הסביבה (תקן ישראל 14001) ותקן לניהול הבטיחות (תקן ישראל 18001), אשר עוזרים לארגון עסק לנהל, להכיר וליישם בצורה יעילה נכונה וברורה את חוקי המדינה החלים עליו בתחום איכות הסביבה, הבטיחות ובכך תורמת לעמידתם בחוק, לתדמית הארגון מול בעלי עניין אחרים כמו הרשויות (ישנה מעין הקלה כי רואים הארגון רציני ומשקיע משאבים ויש תכניות למימוש), עובדים ועוד' ובסוף להורדת עלויות וחיסכון כספי.

יתרונה הגדול של מערכות ניהול אלו שלאחר יישומה הראשוני לרוב בעזרת יועץ  בהוצאה כספית ראשונית, התחזוקה השוטפת יכולה להיעשות ע"י הארגון/עסק בצורה עצמאית שזה הרצוי או המשך ליווי של יועץ בעלויות נמוכות, כי המערכת כבר קיימת ואין צורך להגדירה שוב.