הקמת מערכות ניהול איכות עפ"י תקן ISO 9100

ת"י 9100 מערכות ניהול איכות-דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-REQUIREMENTS FOR AVIATION,SPACE AND DEFENSE ORGANIZATIONS

תקן זה כולל דרישות עבור מערכות ניהול איכות ISO 9001: 2008 ובנוסף דרישות נוספות עבור תעשיות התעופה והחלל והתעשיות הביטחוניות. דרישות אלו מובאות בתקן בצורה של טקסט בגופן נטוי מעובה.
תקן בין-לאומי זה מגדיר דרישות עבור מערכת ניהול איכות כאשר ארגון:
א) נדרש להפגין את יכולתו לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות סטטוטוריות ורגולטוריות ישימות. וכן
ב) חותר להגביר את שביעות רצון הלקוח באמצעות היישום האפקטיבי של המערכת, לרבות תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת ולהבטחת התאמה לדרישות הלקוח ולדרישות סטטוטוריות ורגולטוריות ישימות.