הקמת מערכות ניהול הדרכה עפ"י תקן ISO10015

ת"י 10015  ניהול איכות- קווים מנחים להדרכה

QUALITY MANAGEMENT- GUIDELINES FOR TRAINING

קווים מנחים אלה עוסקים בתכן, ביישום, בתחזוקה ובשיפור של אסטרטגיות ומערכות הדרכה המשפיעות על איכות המוצרים המסופקים ע"י הארגון. תקן בינ"ל זה מתאים לכל סוגי הארגונים. הוא אינו מיועד לשמש בחוזים, בתקנות או להתעדה. הוא אינו מוסיף, משנה מתקן בצורה אחרת את דרישות סדרת ISO תקן בינ"ל זה אינו מיועד לשמש למבצעי הדרכה הנותנים שירות לארגונים אחרים.