הקמת מערכת ניהול בטיחות עפ"י תקן OSHAS 18001

ת"י 18001 מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – דרישות

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS- REQUIREMENTS

תקן זה, המתפרסם כחלק מסדרת תקנים בנושאי בטיחות OCCUPATIONAL HEALTH AND ,ובריאות בתעסוקה קובע דרישות עבור מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במטרה לאפשר לארגון לבקר את הסיכונים שהוא חשוף להם ולשפר את ביצועיו בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה. תקן זה אינו קובע קריטריונים ספציפיים לביצועים בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ישים לארגון המבקש
א) להקים מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במטרה לסלק כליל או למזער סיכונים לעובדים ולמחזיקי עניין אחרים העלולים להיות חשופים לגורמי סיכון הקשורים לבטיחות ולבריאות בתעסוקה אשר נלווים לפעילויות הארגון.
ב) ליישם, לתחזק ולשפר בהתמדה את מערכת ניהול ;הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
ג) להבטיח לעצמו את התאמתו למדיניותו המוצהרת ;בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה ;זה על ידי OHSAS
ד) להוכיח התאמה לתקן 1) קביעה עצמית או 2) בקשת אישור להתאמתו ממחזיקי עניין בארגון, כגון לקוחות,
או 3) בקשת אישור להצהרה העצמית שלו מצד חיצוני לארגון, או 4) בקשה להתעדה של מערכת ניהול
הבטיחות והבריאות בתעסוקה שלו על ידי ארגון חיצוני.