הקמה ומיקור חוץ למערכות ניהול איכות ובטיחות

מדוע תקן לניהול?

תקן לניהול איכות מערכת ניהול איכות המיושמת באופן מקצועי תעזור לארגון/עסק בהשגת מטרותיו ובסוף גם להגדלת רווחיות כמו כן הורדת עלויות  ייצור. התקן הישראלי 9001 הינו בהתאם לתקן בינלאומי (ISO), אשר מגדיר דרישות לניהול נכון של הארגון/עסק, אך אינו אומר כיצד ליישם דרישות אלו, כל ארגון/עסק מיישם את הדרישות בדרך הנכונה, הרצויה והנוחה לו, השיטה …

צפה בעמוד »

ביצוע מבדקים פנימיים

מבדק פנימי למערכות ניהול איכות, איכות סביבה ובטיחות תהליך שיטתי בלתי תלויו מתועד נועד להשגת ראיות ולהערכה אובייקטיבית, על מנת לקבוע עד כמה הדרישות ממולאות כדי לקבוע אם מערכת ניהול האיכות עומדת בדרישות התקן והארגון (האם קיים פער בין הרצוי מערכת האיכות לבין המצוי תוצאות המבדק והאם מערכת האיכות משיגה את מטרותיה)

צפה בעמוד »

מיקור חוץ למערכות ניהול איכות

מיקור חוץ לניהול איכות מיקור חוץ לניהול איכות נעשה ע"י גורם חיצוני ועדיין להרוויח את הערך המוסף שנותנת המערכת לארגון. כאשר חברה מעוניינת להקים ו/או לתחזק תשתית של מערכת לניהול איכות על כל היבטיה (כגון: סקר הנהלה, מבדקים פנימיים, פעולה מתקנת…ליווי להתעדה ולחידוש) ואינה רוצה להעסיק פונקציה או פונקציות במשרה מלאה.

צפה בעמוד »

הקמת מערכות ניהול איכות עפ"י תקני 9001 ISO

ת"י 9001  מערכות ניהול איכות – דרישות ISO 9001: 2008 – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS כללי ,תקן בין-לאומי זה קובע דרישות למערכת ניהול איכות :כאשר ארגון א)צריך להוכיח את יכולתו לספק באופן עקבי מוצר ,העומד בדרישות הלקוח ובדרישות על פי דין שהן ישימות. ב)שואף להגביר את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של המערכת, …

צפה בעמוד »

הקמת מערכת ניהול איכות סביבה עפ"י תקן ISO 14001

ת"י 14001 מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE תקן בין לאומי זה מפרט דרישות ממערכת ניהול סביבתי המאפשרות לארגון לפתח וליישם מדיניות ומטרות המביאות בחשבון דרישות על פי דין ודרישות אחרות שהארגון התחייב לעמוד בהן, מידע על היבטים סביבתיים משמעותיים. הוא חל על ההיבטים הסביבתיים שהארגון …

צפה בעמוד »

הקמת מערכת ניהול בטיחות עפ"י תקן OSHAS 18001

ת"י 18001 מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – דרישות OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS- REQUIREMENTS תקן זה, המתפרסם כחלק מסדרת תקנים בנושאי בטיחות OCCUPATIONAL HEALTH AND ,ובריאות בתעסוקה קובע דרישות עבור מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה במטרה לאפשר לארגון לבקר את הסיכונים שהוא חשוף להם ולשפר את ביצועיו בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה. תקן זה …

צפה בעמוד »

הקמת מערכות ניהול הדרכה עפ"י תקן ISO10015

ת"י 10015  ניהול איכות- קווים מנחים להדרכה QUALITY MANAGEMENT- GUIDELINES FOR TRAINING קווים מנחים אלה עוסקים בתכן, ביישום, בתחזוקה ובשיפור של אסטרטגיות ומערכות הדרכה המשפיעות על איכות המוצרים המסופקים ע"י הארגון. תקן בינ"ל זה מתאים לכל סוגי הארגונים. הוא אינו מיועד לשמש בחוזים, בתקנות או להתעדה. הוא אינו מוסיף, משנה מתקן בצורה אחרת את דרישות …

צפה בעמוד »

הקמת מערכות ניהול איכות עפ"י תקן ISO 9100

ת"י 9100 מערכות ניהול איכות-דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS-REQUIREMENTS FOR AVIATION,SPACE AND DEFENSE ORGANIZATIONS תקן זה כולל דרישות עבור מערכות ניהול איכות ISO 9001: 2008 ובנוסף דרישות נוספות עבור תעשיות התעופה והחלל והתעשיות הביטחוניות. דרישות אלו מובאות בתקן בצורה של טקסט בגופן נטוי מעובה. תקן בין-לאומי זה מגדיר דרישות עבור …

צפה בעמוד »