קורס להסמכת סוקרים, עורכי מבדקים

הדרכת מבדקים פנימיים הגדרה

בחינה שיטתית ובלתי תלויה, אשר נועדה לקבוע האם פעילויות המערכת ותוצאותיהם, מתאימות למדיניות ולמטרות
תהליך של חיפוש ומציאת עובדות אובייקטיביות לקביעת ההתאמה או אי התאמה לחוזה, מפרט, נהל וכד’.
ביצוע מבדקים הוא חלק מדרישות תקן איכות לסוגיו (ISO) איכות סביבה, בטיחות, ארגון הרוצה התעדה או לשמור על התעדה חייב לבצע מבדקים.
מבדק כאשר מבוצע באופן נכון ומקצועי הינו כלי רב עוצמה שבעקבותיו ארגון/עסק יכול לזהות את חולשותיו ובעקבות הזיהוי ביצוע פעולה מתקנת ולהשתפר בצורה משמעותית.
קהל יעד לאנשי האיכות ולעובדים שחלק מתפקידם ביצוע מבדקים.
קורס הכשרת עורכי מבדקים מבוצע עפ"י התקן ומועבר באופן חוויתי בשילוב סדנאות הנוגעות בכל שלבי המבדק, כך שבסיומה יודעים כיצד לבצע מבדק בצורה אפקטיבית, שתהווה כלי עזר למנהלים בקבלת החלטות.
משך ההדרכה/סדנא משלושה ימים ועד ארבעה בהתאם למספר התקנים (איכות או איכות בשילוב בטיחות ואיכות סביבה)